荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王原文翻译赏析_拼音版_出自齐己 - 开远古诗词教育网

荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王

作者:齐己 朝代:唐代
荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王原文
竹如翡翠侵帘影,苔学琉璃布地纹。高卧更无如此乐,
远游何必爱他云。闲听谢脁吟为政,静看萧何坐致君。
只恐老身衰朽速,他年不得颂鸿勋。
井梧黄落暮蝉清,久驻金台但暗惊。事佛未怜诸弟子,
谈空争动上公卿。合归鸟外藏幽迹,敢向人前认好名。
满印白檀灯一盏,可能酬谢得聪明。
金汤里面境何求,宝殿东边院最幽。栽种已添新竹影,
画图兼列远山秋。形容岂合亲公子,章句争堪狎士流。
虚负岷峨老僧约,年年雪水下汀洲。
汉江西岸蜀江东,六稔安禅教化中。托迹幸将王粲别,
归心宁与子山同。尊罍岂识曹参酒,宾客还亲宋玉风。
又见去年三五夕,一轮寒魄破烟空。
石龛闲锁旧居峰,何事膺门岁月重。五七诗中叨见遇,
三千客外许疏慵。迎凉蟋蟀喧闲思,积雨莓苔没屐踪。
会待英雄启金口,却教担锡入云松。
荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王拼音解读
zhú rú fěi cuì qīn lián yǐng ,tái xué liú lí bù dì wén 。gāo wò gèng wú rú cǐ lè ,
yuǎn yóu hé bì ài tā yún 。xián tīng xiè tiǎo yín wéi zhèng ,jìng kàn xiāo hé zuò zhì jun1 。
zhī kǒng lǎo shēn shuāi xiǔ sù ,tā nián bú dé sòng hóng xūn 。
jǐng wú huáng luò mù chán qīng ,jiǔ zhù jīn tái dàn àn jīng 。shì fó wèi lián zhū dì zǐ ,
tán kōng zhēng dòng shàng gōng qīng 。hé guī niǎo wài cáng yōu jì ,gǎn xiàng rén qián rèn hǎo míng 。
mǎn yìn bái tán dēng yī zhǎn ,kě néng chóu xiè dé cōng míng 。
jīn tāng lǐ miàn jìng hé qiú ,bǎo diàn dōng biān yuàn zuì yōu 。zāi zhǒng yǐ tiān xīn zhú yǐng ,
huà tú jiān liè yuǎn shān qiū 。xíng róng qǐ hé qīn gōng zǐ ,zhāng jù zhēng kān xiá shì liú 。
xū fù mín é lǎo sēng yuē ,nián nián xuě shuǐ xià tīng zhōu 。
hàn jiāng xī àn shǔ jiāng dōng ,liù rěn ān chán jiāo huà zhōng 。tuō jì xìng jiāng wáng càn bié ,
guī xīn níng yǔ zǐ shān tóng 。zūn léi qǐ shí cáo cān jiǔ ,bīn kè hái qīn sòng yù fēng 。
yòu jiàn qù nián sān wǔ xī ,yī lún hán pò pò yān kōng 。
shí kān xián suǒ jiù jū fēng ,hé shì yīng mén suì yuè zhòng 。wǔ qī shī zhōng dāo jiàn yù ,
sān qiān kè wài xǔ shū yōng 。yíng liáng xī shuài xuān xián sī ,jī yǔ méi tái méi jī zōng 。
huì dài yīng xióng qǐ jīn kǒu ,què jiāo dān xī rù yún sōng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

齐己 齐己 齐己,僧人,益阳人。晚唐著名诗人。存诗十卷。…详情

荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王原文,荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王翻译,荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王赏析,荆州新秋寺居写怀诗五首上南平王阅读答案,出自齐己的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.kyedu.net/shi/44712.html

诗词类别

齐己的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语